петък, 2 юли 2010 г.

ПО-ВИСОКИ СЪДЕБНИ ТАКСИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
През последните 15 години ежегодно се правят корекции в тарифата за съдебните такси. Естествено тези корекции водеха към повишаване на таксите. През 2004 г. с решение № 295 от 16.01.2004 г. по адм.дело № 7738/2003 Върховният административен съд отмени като незаконосъобразни разпоредбите на постановлението на Министерския съвет, с което значително бяха повишени почти всички такси.


Тези дни сред юристите се заговори, че Министерството на правосъдието обмисляло скок на някои съдебни такси. Причината била тежкото финансово състояние на съдебната  система. Вероятното увеличение на таксите ще влезе в сила от 1 януари 2011 година.


Най-вероятно щели да се увеличат таксите, които се заплащат по административните производства. В момента сумите са – за физически лица 10 лв. и за юридически – 50 лева. Изказват се мнения от членове на Висшия съдебен съвет , че когато се гледали дела с големи финансови интереси, нямало пречка таксата да бъде процент от сумата, така както е при гражданските дела. Административните дела с големи финансови интереси са предимно дела по жалби срещу данъчни и митнически актове и обжалване на актове по Закона за устройство на територията. Ако за жалбите срещу данъчни актове се въведат пропорционални такси каквито са при гражданските искови дела, много малко търговци ще могат да си позволят съдебно обжалване.То и сега не излиза никак евтино, въпреки че държавната такса е 50 лв. Жалбата срещу данъчен акт не спира неговото изпълнение и жалбоподателят трябва да плати акта въпреки, че е обжалвал решението на данъчната администрация пред съда. Обжалването не може да мине без съдебни експертизи, за които хонорарите са от 200 лв. нагоре. Към това трябва да се прибави и адвокатския хонорар, който също не е малък и така за дело със сравнително малък интерес ще се плащат четири цифрени суми. Но не само в парите е проблемът. Повишавайки държавните такси по административни дела, правителството иска да ограничи съдебния контрол над актовете на администрацията. По-високите съдебни такси означават повече необжалваеми заповеди и решения и по-малко контрол над изпълнителната власт.

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар