понеделник, 28 юни 2010 г.

СОЛЕНИ ГЛОБИ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ, НЕ ПРЕДСТАВИЛИ ФИНАНСОВИЯ СИ ОТЧЕТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪРСлухът, който витаеше из реалното и интернет пространството, че срокът за подаване на годишен финансов отчет/ГФО/ в търговския регистър ще бъде удължен, се оказа партенка. Депутатите не рачиха да дадат отсрочка на търговците. Който търговец е успял да входира отчета си в навреме регистъра, се спасява от солена глоба.

 
Санкциите за не публикуване на ГФО са: глоба от 1500 до 2000 лв. за физическите лица, имащи задължение за публикуване на ГФО, а това са управители и изпълнителни директори на търговски дружества,  и имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.за юридическо лице и едноличен търговец. Ако административнонаказващият орган реши може да наложи едновременно глоба на управтителя и имуществена санкция на дружеството.Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.


Административно-наказателната отговорност при не публикуване на ГФО е предвидена в чл.47, ал.3 от Зсч. НАП установява нарушенията , свързани със задължението за публикуване на ГФО и издава наказателните постановления. До преди месеци приходната агенция не се занимаваше с този вид нарушение, но от скоро доста дружества получиха покани да се явят в данъчната служба за да подпишат констативен акт. Нали трябва да се пълни хазната, а нарушители –бол.

 
И пак всички се втурнаха в последния момент да бъдат изрядни. А някои още си мислят, че ще минат между капките.

Няма коментари:

Публикуване на коментар