сряда, 23 юни 2010 г.

СЪД ПРЕКРАТИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ ПОРАДИ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Наскоро попаднах на любопитно решение на Варненския апелативен съд, който е разгледал като втора инстанция дело, заведено от наемател на магазин в търговски център. Ищецът е поискал от съда да прекрати наемния договор, защото оборотът в магазина паднал заради ниската покупателна способност на посетителите на търговския център, а наемодателят не се е съгласил да намали наема.

 Наемателят се  позовал на чл.307 от Търговския закон, който дава възможност на съда по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността.

 
Това е първото решение на български съд, в което е преценено влиянието на икономическата криза върху наемното правоотношение в търговски център.. При първоинстанционното разглеждане на делото във Варненския окръжен съд искът за прекратяване на наемния договор поради „стопанска непоносимост по чл.307 от ТЗ” е бил отхвърлен.


Варненският апелативен съд е намерил, че изпълнението на договора при изменените обстоятелства/икономическата криза/ би довело до пълна икономическа невъзможност на длъжника да плаща наема. Запазването на договора се преценява като противоречащо на общите правни принципи за съблюдаване еквивалентността на престациите, предпазване на предприятието на длъжника от икономическа непоносимост, принципите на справедливостта и добросъвестността.


Как ще се развие по-нататък делото не знам, но ако има касационно разглеждане, резултатът ще бъде от значение за съдебната практика . Не е известно дали има заведени други такива дела в страната, но на този етап наемателите в моловете и другите скъпи търговски обекти предпочитат да стачкуват.

Тези, които се интересуват от казуса могат да прочетат съдебното решение тук http://www.advokatatanasova.com/turgovsko_pravo_sadebna_praktika.html

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар