събота, 13 март 2010 г.

НЕОБХОДИМО Е ПРОИЗНАСЯНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТАПриемаме, че се е осъществила малко вероятната хипотеза, при която  в парламента се е формирало необходимото мнозинство от 160 депутати за повдигане обвинение на президента за нарушаване на Конституцията. 
 
Конституционният съд е сезиран и трябва да се произнесе по обвинението” Президентът е нарушил гражданско право по чл.32 от Конституцията на министър Дянков като е публикувал стенограма от срещата им в президентството.”

Решението за повдигане на обвинение от Народното събрание срещу президента е изпратено в КС заедно с мотивите, писмените доказателства и протоколите от пленарните заседания. Конституционният съд  за първи път ще  действа като същински съд и ще правораздава.  Председателят на съда образува производство, определя трима съдии-докладчици, датата за разглеждане и уведомява обвинения. Преписи от решението на НС, писмените доказателства и протоколите се изпращат на обвинения, който представя доказателства. Обвиненият има право да участва в производството със защита, включително и адвокати. В производството участва и определен от Народното събрание народен представител, който поддържа обвинението, т.е изпълнява ролята на прокурор. Конституционният съд разглежда делото в състав най-малко 3/4 от всички членове, т.е освен назначените от президента трябва да участват и съдиите от квотата на НС или от съдебната власт, най-добре е ако се съберат всичките. Все пак има преценент в българското право. Обвиненият има право на лични обяснения пред съда. КС постановява решението си с тайно гласуване. Решението е, че повдигнатото обвинение е неоснователно.  Това все пак е моята прогноза, но тя вероятно ще се сбъдне, ако започне процедура за импийчмънт.

Член 32 от Конституцията брани личния живот на гражданите. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие. Президентът и министърът са участвали в качеството си на публични личности в публична среща в сградата на президентството. Публичните личности доброволно са се поставили във фокуса на общественото внимание и сами са редуцирали правото си на личен живот. Обществото има право на информация за техните служебни и протоколни прояви. Според практиката на Европейския съд по правата на човека, правото на неприкосновеност на личното пространство, влючително забраната за фотографиране и записване, не се отнася до лицата, представляващи институции. Българският конституционен съд се съобразява с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. По обвинението, че е нарушил канституцията като е публикувал стенограма от разговора си с министър, президентът вероятно ще бъде оправдан.

Ако оправдаването на президента от Конституционният съд е целта на парламентарното мнозинство, дансингът е техен. Танцът ще бъде страстен, но кратък. Хората ще гледат ново реалити и няма да мислят за новото увеличение на данъците. Всяко шоу си има цена и тя се плаща от зрителите. Каква е действителната цена на акцията по отстраняването на президента от власт ? Трябва ли да се ангажират усилията на поне три държавни институции и да се харчат парите на данъкоплатците, за да се установи, че КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОБЛЕМ НЯМА.

Политическите и етични оценки за поведението на политиците се дават от гласоподавателите на избори. Конституционният съд няма такава компетентност. В етичен план Първанов загуби от това, че нарочно публикува стенограмата от разговора си с Дянков и го злепостави пред обществото. Трябва ли да му се дава шанс да бъде оправдан от Конституционния съд, заради това, че Конституцията не предвижда отстраняване на президента заради сбърканите му ценности.

Няма знак за равенство между конституционен и морален проблем. Конституционният съд не е мешаре и не разрешава махленски свади.

А дали вече не е дошло времето Конституционният съд да се произнесе по въпроса за предсрочно прекратяване на пълномощията на президент, за да се сложи веднъж за винаги край на плашилото”импийчмънт” ? Някои депутати трябва да поискат тълкуване на конституцията. За съжаление гражданите нямаме това право.

.


Няма коментари:

Публикуване на коментар